Synopsis

A gangster on the run sacrifices everything for his family and a woman he meets while on the lam.

Film Credits

Director:
Yi'nan Diao
Diao Yi'nan
Producer:
Yang Shen
Li Li
Writer:
Yi'nan Diao
Diao Yi'nan
Starring:
Liao Fan
Ge Hu
Wan Qian
Huang Jue
Hu Ge
Gwei Lun-mei

More Information

The Wild Goose Lake (Nan Fang Che Zhan De Ju Hui ) Logo
Country: China, France
Language: English, Chinese
Released:6 March 2020
Duration: 112 min
Genres: Drama Suspense/Thriller

The Wild Goose Lake (Nan Fang Che Zhan De Ju Hui )

Let me know when the Issue is Resolved